Jdi na obsah Jdi na menu

Ceník

Ceník:

Stravné:

Obědy: 21,- Kč
Přesnídávka: 9,- Kč
Odpolední svačina: 9,- Kč

Stravné se sčítá na konci měsíce a platí se na začátku měsíce následujícího hotově v MŠ nebo na účet.

 

Upozornění: Od září 2023 se školné zvyšuje z důvodu navýšení záloh na energie, zvýšení nájemného a zdražení dovozu jídla. 

 

ŠKOLNÉ 
Školné se platí předem do 25. dne předešlého měsíce, na který je paušál hrazen.
Výše paušálu se odvíjí od domluvené docházky.

 

5x v týdnu 4 800 Kč od září 2023: 5 200 Kč

4x v týdnu 4 000 Kč od září 2023: 4 400 Kč

3x v týdnu 3 200 Kč od září 2023: 3 600 Kč

 

V případě omluvené absence z důvodu nemoci lze využít slevu na platbu školného v následujícím měsíci ve výši 100 Kč/den nemoci. 

V případě absence celý měsíc se hradí minimální částka 1 500 Kč. 

V případě přijetí dítěte do MŠ hradí zákonný zástupce zápisné /rezervační
poplatek/ 1 000 Kč, který je nevratný. 

 

Rodiče si mohou snížit daň o náklady, které vydají za pobyt dítěte v mateřské škole.

Maximální výše roční slevy v roce 2023 je 17 300,- Kč.

 

 

Na co jsou využity finance ze školného:

  • nájemné, energie, voda, internetové stránky, internet, telefon

  • pojištění dětí

  • všechny opravy a údržba související s provozem školy, povinné revize a školení BOZP

  • DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)

  • čistící a hygienické prostředky související s provozem školy

  • hračky, výtvarné potřeby a pomůcky

  • doprava stravy

  • akce a výukové programy a zajištění dopravy na výlety

  • částečně platy zaměstnanců