Jdi na obsah Jdi na menu

Básničky a písničky


Brambora
Koulela se koulela,  (motáme klubíčko)
takhle velká brambora. (zvedneme ruce nad hlavu a obkreslíme kruh)
Neviděla, neslyšela, (rukama zakryjeme oči, pak uši)
že odněkud seshora (ukážeme nahoru)
spadla na ni závora. 
(bouchneme rukou z výšky na zem)
Kam koukáš ty závoro? (prstem tytyty)
Na tebe ty bramboro! (ukážeme na dítě)
Kdyby tudy projel vlak, (děláme rukama mašinku),
byl by z tebe bramborák (dlaněmi děláme placku  - střídavě tleskáme)

 

Deštík
Ťuká, ťuká deštík, (prsty ťukáme na deštník, pod kterým je schované dítě)
na barevný deštník. 
Ťuká, ťuká prstíkem, 
kdo je pod tím deštníkem? 
To jsem já, panenka (Dítě vyskočí a točí deštníkem a říká básničku)
točí se mi sukénka. 
Běžím, běžím k sluníčku, 
osušit si sukničku. 

 

Myška tanečnice (písnička s tanečkem)
Měl jsem myšku tanečnici, (dáme ruce v bok a pohybujeme se v bocích nebo tanec ve dvojicích za ruce dokola)
tancovala po světnici. 
Byla černá a bílá, 
každému se líbila. 
Když jsem přišel ze dvorečka, (dáme ruce v bok a pochodujeme)
točila se dokolečka. (točíme se dokola)
Dupla tam a dupla sem, (pravou nohou dupneme doprava a levou doleva)
mrskla fouskem pod nosem. (prsty přejedeme sem tam pod nosem)

 

Letadlo
Letí,letí letadlo, pozor, aby nespadlo. (běžíme s roztaženýma rukama)
Vyletělo mezi mraky, (zastavíme a s roztaženýma rukama se zatočíme)
pozdravilo všechny ptáky. (máváme rukama)
Obletělo celý svět,(běžíme s roztaženýma rukama)
vrátilo se na zem zpět.(uděláme dřep a rukama plácneme na zem.)

 

Bublina
Veliká novina, ( v kruhu blízko u sebe šeptáme)
přiletěla bublina. 
Bublina se nafukuje, (roztáhneme kruh)
letí, letí, poletuje. (pustíme se a zatočíme dokola s roztaženýma rukama)
Přiletěla nad náš dům, (uděláme stříšku nad hlavou)
udělala prásk a bum. (tleskneme rukama a bouchneme o zem)

 

Žába
Žába leze po žebříku, (napodobujeme lezení ze dřepu až do výponu)
natahuje elektriku. (rozpažujeme ve výponu ruce)
Nejde to, nejde to, (kroutíme hlavou a rukama)
necháme to na léto. (tleskáme do rytmu)

 

Brouk (ukládání ke spánku)
Leze, leze brouk, (dítě leze do postýlky)
vítr do něj fouk. (lehne si na bříško)
Obrátil se na záda, (obrátí se na záda)
začal kopat nohama. (začne kopat)

 

Ježek
Leze ježek, leze v lese, (děti lezou po čtyřech v prostoru herny)
jablíčko si domů nese. 
Děti v lese běhají, (běh s vyhýbáním)
ježka všude hledají. (ruku nad oči a rozhlížíme se)
Ježek píchá do všech stran: (střídavě před sebe natahujeme ruce s nataženými ukazováčky)
Já se chytit nenechám. (kroutíme zápěstím a hlavou)
Do listí se zahrabal, (ze stoje do kleku a ruce představují hrabání)
stočil se a potom spal. (stočíme se do klubíčka - jógová poloha dítěte s rukama podél těla)

 

Měla babka čtyři jabka (písnička s tanečkem)
Měla babka čtyři jabka a dědoušek jen dvě. (ve dvojicích úkroky s přísunem střídavě vpravo a vlevo v rytmu)
Dej mi babko, jedno jabko, budeme mít stejně. (dvojice se točí dokola)
Měl dědoušek, měl kožíšek a babička jupku. (ve dvojicích úkroky s přísunem střídavě vpravo a vlevo v rytmu)
Pojď dědoušku na taneček, já si s tebou dupnu. (dvojice se točí dokola)

 

Kalamajka (písnička s tanečkem)
Kalamajka (ruce v bok a vytáčíme se vpravo vlevo s lehkým pokrčením kolen)
mik, mik, mik, ( 3x tleknout)
oženil se kominík. (opakujeme do konce 1. sloky)
Vzal si ženu Elišku,
v rostrhaném kožíšku.

Kalamajka pěkná věc, (Ve dvojicích se točíme dokola)
když je zima šup na pec.
Když je teplo šup dolů,
kalamajku tancuju. (zastavíme se, pustíme a na poslední slovo "tancuju" 3x tlesknout)

 

Máma pere
Máma pere drum, drum, drum, (v předklonu ruce v pěst natahujeme a krčíme ruce od sebe k zemi a zpět - pereme)
až se třese celý dům. (vzpažíme a provádíme úklony vpravo vlevo)
Cachty, cachty, máchá prádlo, (v předkolu máváme nataženýma rukama směrem k zemi vpravo vlevo)
prádlo, které na zem spadlo, (za vzpažení bouchneme dlaněmi o zem)
s naší Kačkou do bláta, (stoj a dáme ruce v bok)
když honila housata. (s rukama v bok poskakujeme v rytmu posledního verše)

 

Hodiny
Bim bam hodiny, chlouba naší rodiny. (z rukou vytvoříme nad hlavou stříšku a kýváme hlavou)
Táta klíčkem otočí, (zápěstím předvádíme odemykání klíčem)
v hodinách to nadskočí. (ruce v bok a nadskočíme)
Bim bam hodiny, chlouba naší rodiny. 
(z rukou vytvoříme nad hlavou stříšku a kýváme hlavou)

 

Brouček
A já brouček sekal souček,
usek jsem si paleček.
Šel jsem k panu doktorovi,
aby mi dal flastříček.
A pan doktor se mě ptal:
Cos to broučku, cos dělal?
A já brouček sekal souček,
celý jsem se posekal.

 

Beruška
Seděla beruška na lístečku
a měla kabátek samou tečku.
Přilétli motýlci: My tě známe.
My ti ty puntíky spočítáme.
Lekla beruška achy achy 
a spadla do vody strachy strachy.
Ještě že nebyla velká voda,
byla by berušky škoda škoda.

 

Velikonoční
Hody hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesu kopu vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené
a já řekl: Né, né , né.
Za lesíčkem za potůčkem
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem
malovaná vajíčka.