Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis pro ŠR 2024/25

19. 3. 2024

 

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel mateřské školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí a na webových stránkách školy.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly.

 

SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2024/2025:

2402

2403

2404

2405

2407

2408

 

 

 

Ke stažení:

Žádost o přijetí.docx

Potvrzení lékaře.docx

 

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání:

1) Doklady, které je nutné v období zápisu předložit ředitelce školy:

a)  Žádost o přijetí (formulář žádosti je zveřejněn k vytisknutí na webových stránkách)

b)  Vyjádření lékaře (potvrzení o očkování – netýká se dětí s povinným předškolním rokem, také je k dispozici k tisku na webových stránkách)

c)   Kopii rodného listu dítěte, v případně osobního podání žádosti stačí předložit rodný list jen k nahlédnutí

d) Občanský průkaz zákonného zástupce (v případě cizince také povolení k pobytu)

2) Způsob doručení dokladů:

a)  osobní podání, a to pouze dne 14. 5. 2024 v době od 16.00 – 18.00 hod v MŠ

b)  zasláním do datové schránky (urac8qu)

c)  poštou na adresu Mateřská škola Lounská, Lounská 932/4, 415 01 Teplice

d) na e-mail info@skolkalounska.cz s platným certifikovaným podpisem

Doklady k přijímacímu řízení je možné doručit jen v době zápisu. Žádosti, které přijdou dříve nebo později, nebude možné do přijímacího řízení dle zákona zařadit.

 3) Postup při zápisu

a)  Ředitelka školy potvrdí formou SMS na telefonický kontakt zákonného zástupce přijetí Žádosti o přijetí a určí identifikační číslo, pod kterým je žádost zaevidována (prosím
o potvrzení přijetí SMS).

b)  Možnost nahlédnutí do spisu zákonnými zástupci bude dne 21.05.2024 v MŠ
od 13.00 do 16.00 hod.

c)  Ředitelka školy rozhodne do 30 dnů od ukončení zápisu a výsledky přijímacího řízení zveřejní na webových stránkách školy.

d) Zákonní zástupci přijatých dětí pošlou na účet školy 1 000 Kč jako potvrzení závazného zájmu o umístění dítěte do MŠ (nevratný rezervační poplatek). Pokud v září do MŠ nenastoupí, tento poplatek propadá MŠ. V případě nástupu se jim o tento poplatek sníží první platba školného.

d)  Informační schůzka pro zákonné zástupce přijatých dětí bude v posledním týdnu měsíce srpna 2024. Přesný datum se zákonní zástupci včas dozví.